Management

Interim management

Ik heb ervaring met het managen van afdelingen zoals vastgoedbeheer en onderhoud, projectontwikkeling en strategie & beleid. Kenmerk van mijn werkzaamheden is vaak een combinatie van problemen oplossen, verbetering van processen en competentieontwikkeling. De aanleiding voor de verbeteropgave kan vanuit het bestuur van de corporatie divers zijn, zoals:

 • Doorlichting van de projectportefeuille en toetsen op risico’s en haalbaarheid;
 • Onvoldoende betrouwbaarheid MJOIB en realisatie van de jaarbegroting;
 • Verbeteren van het procesmanagement van vastgoedprojecten van initiatieffase tot en met de realisatiefase;
 • Transitie van de vastgoedfunctie van de corporatie van ‘traditioneel’ naar meer sturen op regie- en contractmanagement/ resultaatgericht samenwerken.

 

Procesmanagement

Als proces- of projectmanager heb ik een brede ervaring op diverse projecten, zoals:

Combinatieprojecten

 • Multifunctionele accommodaties zoal kulturhus in combinatie met zorgwoningen;
 • Woningen in combinatie met koop- en huurwoningen;
 • Combinatieprojecten in combinatie met energie-vehicles (WKK en warmte koude opslag)

 

Innovatie- & ontwikkelprogamma’s

 • Projectmanager ontwikkeling en implementatie basiskwaliteit bij corporaties;
 • Programmamanager maatschappelijk ondernemen bij Aedes;
 • Procesmanager opzetten WoonQuest voor Aedes en zes corporaties;
 • Projectmanager bij een internationaal en multidisciplinair onderzoeksproject naar duurzame gebiedsontwikkeling Sureuro, in het Kaderprogramma voor Innovatie en Technologie Ontwikkeling van de Europese Unie.
Created by Cleverbirds
Navigatie