Advies

De adviezen van Key Vision zijn vaak gericht op analyse van business cases van vastgoedprojecten en onderzoek naar het functioneren en de verbetermogelijkheden van de vastgoedorganisatie. Voorbeelden zijn:

 

Vastgoedsturing, strategisch voorraadbeheer, portefeuille analyse

 • Ontwikkeling van methodes en instrumenten voor portefeuille analyse;
 • Implementatie van vastgoedsturing of strategisch voorraadbeheer;

 

Beleidsontwikkeling

 • Inkoopvisie en -beleid
 • Ontwikkeling afwegingskader voor het integraal toetsen van projecten en vastgoedportefeuilles;
 • Kwaliteitsbeleid vastgoed;
 • Investeringsstatuut;
 • Optimaliseren processen en vastleggen in taken en bevoegdheden schema’s en bijbehorende toelichting.

 

Business cases vastgoedprojecten

 • Investeringsanalyses voor projectontwikkeling;
 • Opstellen haalbaarheidsrapportages respectievelijk fase beslisdocumenten;
 • Resultaatgericht samenwerken: advisering hoe je vanuit een globale complexstrategie snelle analyses kan maken van kansrijke opties (varianten / scenario’s). Afstemmen welke verschillende rollen de medewerkers van de corporatie en co maker daarin kunnen hebben.

 

Maatschappelijk ondernemen

 • Maatschappij relatiemanagement met behulp van de MRM tool (Aedes / SEV) in combinatie met het organiseren, begeleiden van belanghoudersoverleg;
 • Opstellen, begeleiden en redigeren van diverse publicaties in het kader van maatschappelijk ondernemen.
Created by Cleverbirds
Navigatie